BILLAR RODÓ

Jocs Ambulants ha volgut fer un homenatge al matemàtic i escriptor
Lewis Carroll, produint un dels seus enginys, el billar rodó.
Un repte pels més experts!
tornar
billar

Fes clic sobre les miniatures per a descobrir les joguines

Anuncis