Peixos i Aros

Ancestral joc d’habilitat.
La finalitat d’aquesta joguina consisteix en fer passar
el cap del peix per l’anella.

tornar
tiburo

Anuncis