HARMONÒGRAF

Aparell mecànic fet de dos pènduls que fan moure al mateix temps un bolígraf i una superfície plana, on es dibuixa una imatge geomètrica en forma d’el.lipse, espiral o d’altres figures . Inventat pel matemàtic Hugh Blackbun al segle XIX, tot i que originalment es van construir aparells similars per fer visible el moviment vibratori provocat pel so.

tornar
armonograf
Fes clic sobre les miniatures per a descobrir les joguines
Anuncis