El Vel d’Alberti

Aparell que permet dibuixar amb precisió qualsevol imatge amb l’ajut de dues quadrícules, una situada davant el dibuixant i l’altra en el paper on s’haurà de dibuixar. Mirant a través d’un orifici veurem l’objecte a dibuixar seccionat per quadrats, cada un dels quals traslladarem al paper.

El Vel d’Alberti va ser inventat el segle XV per l’arquitecte, matemàtic i filòsof italià Leon Battista Alberti. Considerat el primer teòric de l’art al Renaixement, interessat en la recerca de les regles, tant teòriques com pràctiques, que servien per orientar el treball dels artistes.

Alguns historiadors com Gisèle Freund, consideren aquest aparell un dels principals antecedents ideològics de la fotografia.

Actualment una tècnica semblant s’utilitza per pintar telons escenogràfics de gran dimensió: el disseny original, que és més petit, se secciona amb una quadrícula, que permetrà traslladar cada part del quadrat al teló quadriculat, molt més gran.

tornar

Anuncis